You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Język angielski

Ewa Żmigrodzka - Stawczyk

Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wieloletni nauczyciel I LO w Dzierżoniowie. Nauczyciel dyplomowany i czynny egzaminator matury zewnetrznej z uprawnieniami egzaminatora nowej matury ustnej. Egzaminator egzaminu maturalnego języka angielskiego dla klas dwujęzycznych. Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Język angielski

Daniel Stawczyk

Właściciel szkoły i lektor języka angielskiego. Absolwent filologii angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wieloletni nauczyciel I LO w Dzierżoniowie. Nauczyciel dyplomowany i czynny egzaminator matury zewnetrznej z uprawnieniami egzaminatora nowej matury ustnej. Egzaminator egzaminu maturalnego języka angielskiego dla klas dwujęzycznych. Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Język niemiecki

Marta Żmigrodzka - Koziejko

Absolwentka Uniwersytetu Eberhard - Karls - Universität w Tübingen o kierunku Lingwistyka Niemiecka i Filologia Zachodniosłowiańska. Ukończyła również Studium podyplomowe - Medioznawstwo (Medienwissenschaft – Medienpraxis) na Uniwersytecie Eberhard-Karls-Universität w Tübingen. Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzenie kursów językowych dla firm.

Język angielski

Klaudia Hryniów

Studentka psychologii sądowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Legitymuje się certyfikatem Certificate in Advanced English (CAE) wydawanym przez British Council. Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.